Přihláška na Sobí pobyt

ZPĚV JAKO CESTA SEBEPOZNÁNÍ

Místo:

Datum: 10.-12.května 2024

Pořádá: Tyfloturistický oddíl, z.s., Schöfflerova 2054/40, Žižkov, 130 00 Praha 3

Už mi bylo 18 let Ještě mi nebylo 18