POHYB JAKO MEDITACE A ZDROJ UVOLNĚNÍ (2.-4.6.)

Sobí pobyt zaměřený na jógu a intuitivní pohyb


Naslouchej svému tělu. Zastav se v běžném shonu, ztiš se a poslouchej svůj vnitřní hlas. Uvolni se a nech tvou duši vést z nitra tvůj pohyb. Vnímej svůj dech. Dovol si odhodit strach projevit se pohybem.
Zažij intuitivní tanec (pohyb) jako formu meditace a relaxace. Pojď se ponořit do svého nitra, poznat svůj dech a skrz jógu zažít něco nového. Součástí pobytu bude workshop s lektorkou jógy Kateřinou Kolářovou, která pracuje s celkovým vnímáním a cítěním našeho těla.
    

Kontakt: Klára Krupová, +420 721 930 019, sobipobyty@tyfloturistak.cz


Více informací Přihláška


LES V DUŠI (22.-24.9.)

Sobí pobyt s lesní terapií


Dovol si na chvíli utéct z ruchu města do přírody. Ponoř se do lesa a do svého nitra. Vnímej přírodu pomocí smyslů. Zastav se a naslouchej lesu, sobě. Objevuj svobodně přírodu kolem sebe, v bezpečném prostoru, kde můžeš cokoli. Vnímej zem pod nohama, její energii. Uslyš hlas lesa v jeho dechu. Součástí pobytu bude lesní terapeutická procházka s Michaelou Pavlíkovou, která je jednou z mála průvodkyní lesní terapií u nás: „Navázat spojení se sebou a s přírodou v dnešní době odpojení a shonu. Příroda má léčivou sílu, která je pramenem našeho zdraví.“
    

Kontakt: Klára Krupová, +420 721 930 019, sobipobyty@tyfloturistak.cz


Více informací Zájemci


Vytváření společné cesty (24.-26.11.)

Sobí pobyt s uměním pro rodiče a dítě


Utečeme na chvíli mimo realitu všedních dní a vydáme se nalézat společné pochopení a propojení skrz umění. Hostem bude arteterapeutka Veronika Glembek.
    

Kontakt: Klára Krupová, +420 721 930 019, sobipobyty@tyfloturistak.cz


Více informací Zájemci